Delno zaključen Javni poziv 24SUB-OB14

datum: 06.06.2014

kategorija: Pomembna obvestila ESP

Javni poziv 24SUB-OB14

EKO sklad – slovenski okoljski javni sklad obvešča, da je JAVNI POZIV 25SUB-OB14 - Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

delno zaključen v delu, ki se nanaša na višje spodbude (do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več od omejitve v absolutnem znesku) za posamezne naložbe na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka, zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev za te naložbe že presegle vsa razpisana sredstva Sklada za podnebne spremembe.

Vlagateljem, ki bodo vlogo na navedeni javni poziv za izvedbo naložbe na območju s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka oddali po objavi tega delnega zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, bo nepovratna finančna spodbuda lahko dodeljena, vendar le do višine, ki velja za ostala območja v Republiki Sloveniji (do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več od omejitve v absolutnem znesku).