Glasnik Občine Divača • letnik 17 • št. 1 • april, 2011