Glasnik Občine Divača • letnik 17 • št. 3 • julij, 2011