Glasnik Občine Divača • letnik 17 • št. 5 • december, 2011