Glasnik Občine Divača • letnik 18 • št. 3 • julij, 2012