Glasnik Občine Divača • letnik 19 • št. 1 • marec, 2013