Glasnik Občine Divača • letnik 19 • št. 3 • oktober, 2013.