Glasnik Občine Divača • letnik 19 • št. 4 • december, 2013.