Glasnik Občine Divača • letnik 20 • št. 1 • marec, 2014.