Glasnik Občine Divača • letnik 20 • št. 3 • september, 2014