Glasnik Občine Divača • letnik 23 • št. 1 • marec, 2017