Glasnik Občine Divača • letnik 23 • št. 2 • junij, 2017