Glasnik Občine Divača • letnik 23 • št. 3 • oktober, 2017