Glasnik Občine Divača • letnik 24 • št. 1 • marec, 2018