Glasnik Občine Divača • letnik 24 • št. 2 • junij, 2018