Glasnik Občine Divača • letnik 24 • št. 3 • oktober, 2018