Glasnik Občine Divača • letnik 24 • št. 4 • december, 2018