JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN POSPEŠEVANJE RAZVOJA KMETIJSTVA V OBČINI DIVAČA ZA LETO 2006

datum: 10.08.2006

kategorija: Razpisi

I. Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Divača se odobravajo za naslednje namene:
1. Subvencioniranje stroškov prevoza mleka
2. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo
3. Sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme, sadja
4. Sofinanciranje stroškov poskusnega sajenja novih sort
5. Sofinanciranje strokovnih programov, ter prireditev in aktivnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kmetijstva
6. Sofinanciranje stroškov pri zdravljenju čebeljih družin pri zatiranju varoje
7. Sofinanciranje stroškov usposabljanja čebelarjev za pridobitev državnega certifikata