Popravek javnega naročila za rekonstrukcijo vaških poti v vasi Dolnje Ležeče

datum: 26.05.2006

kategorija: Razpisi

Popravek javnega naročila za rekonstrukcijo vaških poti v vasi Dolnje Ležeče

Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 55/2006
Datum objave: 26.5.2006

Št. 793/2006 Ob-14643/06

Popravek

V javnem razpisu "rekonstrukcija vaških poti v vasi Dolnje Ležeče", objavljenem v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 19. 5. 2006, Ob-13666/06, se popravijo naslednje točke:

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2006.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 6. 2006 do 12. ure.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 6. 2006 ob 13.30 uri; Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.

Občina Divača