Obvestilo Občine Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, o objavi poziva za predložitev ponudb za izvedbo storitev "izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za vzpostavitev Poslovne cone Risnik, 1. faza"

datum: 03.02.2006

kategorija: Razpisi

Obvestilo Občine Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, o objavi poziva za predložitev ponudb za izvedbo storitev "izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za vzpostavitev Poslovne cone Risnik, 1. faza"
Uradni list, Uradne objave št. 11/2006

Ob-2475/06
Minimum content of standard advertisement for local open tender procedures (C 3)

Naziv pogodbe: Pogodba o donaciji zunanji projekti Evropske skupnosti (Št. pogodbe o donaciji: 7175103-03-06-0009). Sklic na objavo: Nacionalni program Phare 2003, Ekonomska in socialna kohezija, Razvoj poslovnih con, SI 2003/004-938-18

obvestilo Občine Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, o objavi poziva za predložitev ponudb za izvedbo storitev "izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za vzpostavitev Poslovne cone Risnik, 1. faza"

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača poziva k predložitvi ponudb za izvedbo storitev "izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za vzpostavitev Poslovne cone Risnik, 1. faza", za potrebe projekta financiranega iz naslova Nacionalni program Phare 2003, Ekonomska in socialna kohezija, Razvoj poslovnih con, SI 2003/004-938-18.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, pri Nataša Macarol, tel. 05/73-10-937, faks 05/73-10-940, e-pošta: natasa.macarol@divaca.si. Rok za oddajo ponudb je 27. 2. 2006 do 14.ure.

Občina Divača