Foto natečaj 2008 - Kulturno društvo Pepca Čehovin Tatjana Senožeče

datum: 21.05.2008

kategorija: Razpisi

Kulturno društvo Pepca Čehovin Tatjana ob 35. letnici delovanja Kulturnega društva in organizaciji 10. Pastirskih iger objavlja foto natečaj na temo:

"SENOŽEŠKO PODOLJE SKOZI OBJEKTIV"

Ideja natečaja je poskušati s svojimi fotoaparati ujeti v večnost in zapisati trenutke, motive, razglede in druge zanimivosti, značilnosti in lepote Senožeškega podolja.


Avtorji fotografij se bodo potegovali za razpisane nagrade:

1. nagrada: 100 evrov
2. nagrada: 60 evrov
3. nagrada: 40 evrov


POGOJI NATEČAJA:

• Na natečaj se lahko prijavijo avtorji/-ice vseh starosti.
• Avtor/-ica lahko sodeluje z največ 10-timi črno-belimi ali barvnimi fotografijami, ki jih bo komisija ocenjevala posamično.
• Sodelujoči na natečaju se s prijavo obveže, da je avtor/ica fotografije in da fotografija še ni bila nikjer objavljena.
• Vsaka prijava na foto natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju (ime, priimek, naslov in telefonsko številko oz. e-mail naslov). Fotograf s prijavo na natečaj izjavlja, da je avtor fotografij in da ima dovoljenje objavljati posnetek oseb na sliki.
• Fotografijo bo komisija ocenjevala glede na tehnično dovršenost, izvirnost in vsebinsko povezanost s temo natečaja.
• Organizator si pridrži pravico do objave fotografij (v svojih publikacijah ter za namene promocije), ki bodo sodelovale na natečaju.
• Izbrana poslana dela bodo razstavljena v razstavnem prostoru v Senožečah ter bodo objavljena na spletnih straneh kulturnega društva (www.kud-senozece.si).
• Fotografije naj bodo v digitalnem formatu JPG. Velikost fotografij mora biti najmanj 1600 x 1200 pikslov.
• Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisu in fotografije, ki so bile že objavljene, bodo izločene iz natečaja.
• Slike morajo biti fotografirane v letu 2008.
• Ocenjevanje fotografij bo anonimno, kar pomeni da organizator prepreči vpogled komisije v podatke o avtorju/-ici. Podatki o avtorju bodo objavljeni šele po zaključku ocenjevanja.
• Na poslana dela ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja, niti datuma posnetka fotografije. K vsaki fotografiji pa je potrebno pripisati kraj, kjer je bila posneta in kratek naslov fotografije. Vsi podatki o avtorju in fotografiji naj bodo zapisani na papirju velikosti A4 v kuverti poleg CD-ja ali DVD-ja.
• Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov. Obdelava nikakor ne sme vplivati na vsebino fotografije.
• Vse fotografije, za katere bo žirija (po lastni presoji) mnenja, da so obdelane na nedovoljen način bodo izločene iz natečaja.
• Vse prispele fotografije bo pregledala ter ocenjevala tričlanska žirija, ki jo bo sestavil organizator natečaja.
• Strokovna komisija si pridržuje pravico, da ne podeli nobene nagrade ali katere od nagrad.
• V kolikor na natečaj ne pošlje fotografij vsaj 5 avtorjev, si organizator pridržuje pravico do razveljavitve natečaja.
• Fotografije pošljite na CD-ju oz. DVD-ju po pošti na naslov: Kulturno društvo Pepca Čehovin-Tatjana, Senožeče 75, 6224 Senožeče s pripisom "Za foto natečaj".
• Rok za oddajo fotografij: 18. JULIJ 2008.
• S prijavo na foto natečaj, avtorji-ice potrjujejo, da so seznanjeni in se strinjajo z vsemi pogoji natečaja.


KOLEDAR IZBORA, OBJAV IN RAZSTAV:

• pregled in izbor: 31. julij 2008
• razglasitev zmagovalcev in nagrajevanje: 02, avgusta 2008 ob 21.30 na Pastirskih igrah
• rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani www.kud-senozece.si
• razstava nagrajenih fotografij in fotografij iz ožjega izbora po presoji komisije:
o 01.–02.08.2008 v razstavnem prostoru v sklopu prireditve "Pastirske igre"
o na spletni strani www.kud-senozece.si po roku za oddajo fotografij


foto_natecaj_2008_kud_pepca.pdf