Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb: urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev

datum: 16.03.2009

kategorija: Razpisi

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb: urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev

01_povabilo_ponudnikom.pdf02_javni_razpis_pokopalisca_divaca.pdf

03_razpisna_dokumentacija_pokopalisca.pdf