Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

datum: 24.08.2009

kategorija: Razpisi

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07); Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07, 94/08) in Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Divača za leto 2009 (Ur.l. RS, št. 25/2009, 40/2009, 52/2009) objavlja:

Javni razpis 1

Javni razpis 2