Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana

datum: 31.08.2009

kategorija: Razpisi

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, april 2008: območje prometnih površin za izgradnjo severne obvozne ceste – varianta 4

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača, na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) z javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost o:

javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka