Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi in javni obravnavi

datum: 09.10.2009

kategorija: Razpisi

Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi in javni obravnavi

Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, april 2008: območje prometnih površin za izgradnjo severne obvozne ceste – varianta 4

Poročilo o izvedeni javni razgrnitvi in javni obravnavi