Urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

datum: 03.11.2009

kategorija: Razpisi

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
- urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
- urejanje in vzdrževanje pokopališč in izvajanje pogrebnih storitev v Občini Divača

Povabilo ponudnikom

Razpisna dokumentacija

Pogoji za podelitev koncesije

Sprememba razpisne dokumentacije (23.11.2009)

Sprememba dokumentacije