Javni razpis za prosto delovno mesto

datum: 10.03.2010

kategorija: Natečaji

Javni razpis za prosto delovno mesto:
Direktorja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov (m/ž)

Svet zavoda Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 82, 6210 Sežana, v skladu s 14. in 15. členom Odloka ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« (Uradni list RS št. 124/2004) ter v skladu s 19., 20. in 21. členom Statuta Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto:
Direktorja Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov (m/ž)

Razpis