Javni razpis - kultura - prireditve 2010

datum: 07.06.2010

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE IN SOFINANCIRANJE VEČJIH PRIREDITEV NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA – za leto 2010

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/2007, 53/07, 65/07, 77/07, 56/08), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2010 (Uradni list RS, št. 39/10), 8. člena Pravilnika o spodbujanju in sofinanciranju večjih prireditev na območju občine Divača (Uradni list RS, št. 18/08, 24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja Občina Divača

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE IN SOFINANCIRANJE VEČJIH PRIREDITEV NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA – za leto 2010

Javni razpis kultura - prireditve 2010

Razpisna dokumentacija:
PRIJAVNI OBRAZEC - VAŠKE PRIREDITVE
PRIJAVNI OBRAZEC - VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE
PRIJAVNI OBRAZEC - VELIKE PRIREDITVE
PRIJAVNI OBRAZEC - VEČJE KULTURNE PRIREDITVE