Javni razpis - kultura - program 2010

datum: 07.06.2010

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA – za leto 2010

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/2007, 53/07, 65/07, 77/07, 56/08), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o proračunu občine Divača za leto 2010 (Uradni list RS, št. 39/10), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04, 116/07 in 24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja Občina Divača

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA – za leto 2010

Javni razpis kultura - program 2010

Razpisna dokumentacija:
PRIJAVNI OBRAZEC - PEVSKA dejavnost
PRIJAVNI OBRAZEC - DRUŠTVA, ki delujejo na profitni osnovi
PRIJAVNI OBRAZEC - BALETNA dejavnost
PRIJAVNI OBRAZEC - likovna, fotografska, video, filmska dejavnost
PRIJAVNI OBRAZEC - sestavljena društva
PRIJAVNI OBRAZEC - gledališka, lutkovna dejavnost
PRIJAVNI OBRAZEC - NASTOPI 2010 - OBRAZEC 1- priloga prijavi
PRIJAVNI OBRAZEC - KONCERTI-POM. DOGODKI 2010 - OBRAZEC 2- priloga prijavi
PRIJAVNI OBRAZEC - IZREDNI NASTOPI 2009 - OBRAZEC 3 - priloga prijavi
PRIJAVNI OBRAZEC - IZREDNI KONCERTI-POM. DOGODKI 2009 - OBRAZEC 4 - priologa prijavi