Javni razpis - šport 2010

datum: 07.06.2010

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2010

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2010 (Uradni list RS št. 39/10), 8. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04), Občina Divača objavlja


JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2010

Javni razpis - šport 2010

Razpisna dokumentacija:
Navodilo in prijavni obrazci

Odlok:
Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača

Merila

Letni program športa