JAVNI RAZPIS - za oddajo nepremičnine - poslovnega prostora »BAR VREME« na naslovu Famlje 3, 6217 Vremski Britof v najem z zbiranjem pisnih ponudb

datum: 06.12.2010

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS - za oddajo nepremičnine - poslovnega prostora »BAR VREME« na naslovu Famlje 3, 6217 Vremski Britof v najem z zbiranjem pisnih ponudb