Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev

datum: 14.07.2011

kategorija: Razpisi

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK (Uradni list RS št. 77/2007- UPB1, 56/2008, 4/2010) (v nadaljevanju: ZUJIK), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2011 (Uradni list RS št. 29/11), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 109/04, 116/07 in 24/09) (v nadaljevanju: Pravilnik), objavlja Občina Divača


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE DIVAČA – za leto 2011

Besedilo javnega razpisa
Besedilo


RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Prijavni obrazec-dejavnost pihalnih orkestrov (godbeniška dejavnost)
obrazec

Prijavni obrazec-dejavnost baletnih društev
obrazec

Prijavni obrazec-dejavnost pevskih zborov
obrazec

Prijavni obrazec-društva, ki so sestavljena iz večih skupin
obrazec

Prijavni obrazec-dejavnost dramskih, gledaliških in lutkovnih skupin
obrazec

Prijavni obrazec-dejavnost likovnih, fotografskih, video in filmskih skupin
obrazec

Prijavni obrazec-dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za podobne zvrsti kulturnih programov
obrazec


PRILOGE K PRIJAVI:

Obrazec 1: »NASTOPI v letu 2011«
obrazec

Obrazec 2: »KONCERTI/POMEMBNEJŠI DOGODKI v letu 2011«
obrazec

Obrazec 3: »IZREDNI NASTOPI v letu 2010«
obrazec

Obrazec 4: »IZREDNI KONCERTI / IZREDNI POMEMBNEJŠI DOGODKI v letu 2010«
obrazec