JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/12

datum: 09.11.2011

kategorija: Razpisi

Na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb v javnih zavodih, ki delujejo na območju občine Divača in jih je ustanovila Občina Divača (oziroma ima z njimi pogodbeno razmerje) se za študijsko leto 2011/2012 razpišejo naslednje štipendije: