JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Divača za leto 2012

datum: 16.03.2012

kategorija: Razpisi

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.