Namera o ustanovitvi služnosti

datum: 08.06.2012

kategorija: Razpisi

Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Divača objavlja v skladu 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 55. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parcelna št. 1006/5, 1014/27, 1014/28 in 1014/29, k.o. Divača za namen izgradnje vodovodnega priključka za potrebe frizerskega salona v objektu Kraška cesta 67, Divača.

Namera o ustanovitvi služnosti