JAVNI RAZPIS ZA LETO 2012 ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

datum: 21.06.2012

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2012

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2012 (Uradni list RS št. 12/12), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 48/11, 34/12) (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v občini Divača za leto 2012, Občina Divača objavlja


JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2012Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija

Merila

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 48/11, 34/12)