DOLNJE VREME, FAMLJE, GORNJE VREME, ŠKOFLJE, VREMSKI BRITOF, ZAVRHEK - VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

datum: 19.09.2012

kategorija: Razpisi

V skladu s 6. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS 54/07 ZVVJTO-UPB4) ter 3. členom Odloka o vračanju vlaganj v JTO na območju občine Divača (Uradni list RS 86/02 ), Komisija za vračanje sredstev v telekomunikacijsko omrežje Občine Divača objavlja SEZNAM FIZIČNIH OSEB, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci

Seznam vključuje fizične osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali druge sklenile pogodbo o vlaganju v JTO s takratno krajevno skupnostjo Vreme in sicer:

KS Vreme – vas Dolnje Vreme v letu 1984 (št. poravnave NT-KP-A03-3002/2004-LJ-V),

KS Vreme – vas Famlje v letu 1986 (št. poravnave NT-KP-A03-3002/2004-LJ-V),

KS Vreme – vas Gornje Vreme v letu 1984 (št. poravnave NT-KP-A03-3002/2004-LJ-V),

KS Vreme – vas Škoflje v letu 1983 (št. poravnave NT-KP-A03-3002/2004-LJ-V),

KS Vreme – vas Vremski Britof v letu 1984 (št. poravnave NT-KP-A03-3002/2004-LJ-V) in

KS Vreme – vas Zavrhek v letih 1983 in 1984 (št. poravnave NT-LJ-A01-190/2010-LJ-7-B).


Vsak posameznik ima pravico v roku 15 dni od dneva objave seznama podati ugovor na seznam, s čimer lahko izrazi zahtevo po uvrstitvi na seznam, zahtevo po popravku podatkov na seznamu ali obvestilo o drugih dejstvih, ki na podlagi seznama vplivajo na nadaljnji postopek vračanja prekomernega vlaganja v JTO. V kolikor posameznik zahteva uvrstitev na seznam, mora svoji zahtevi priložiti tudi ustrezna pisna dokazila. Ugovore, ki se naslovijo na Komisijo, bo sprejemala občinska uprava v času uradnih ur (ponedeljek, torek, petek od 8.00 do 13.00, sreda od 8.00 do 16:00 ure). O utemeljenosti ugovora bo odločal župan najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za vložitev ugovora.


več 1 - Dolnje Vreme, Famlje, Gornje Vreme, Vremski Britof, Zavrhek

več 2 - Škoflje


Seznami končnih upravičencev:

- Dolnje Vreme
- Famlje
- Gornje Vreme
- Škoflje
- Vremski Britof
- Zavrhek

Obrazci:

- Dogovor - pravni nasledniki
- Obrazec - 1 dedič
- Obrazec - več dedičev
- Poprava podatkov