Namera o sklenitvi menjalne pogodbe

datum: 15.10.2012

kategorija: Razpisi

Občina Divača objavlja v skladu z 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) namero o sklenitvi neposredne pogodbe.