JAVNI RAZPIS ZA LETO 2012 ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA - RAZDELILNIK SREDSTEV

datum: 12.10.2012

kategorija: Razpisi

Razdelilnik sofinancerskih sredstev iz naslova JAVNEGA RAZPISA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA za leto 2012 po odločitvi Komisije za izvedbo navedenega javnega razpisa