Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo ponudb za JAVNI RAZPIS PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI DIVAČA

datum: 11.01.2013

kategorija: Razpisi

Podaljšanje roka in odgovori na zastavljena vprašanja.

Koncedent Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, je objavil »JAVNI RAZPIS PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI DIVAČA«, št. 430-0045/2012-4, št. objave Ob -5280/12, v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 28. 12. 2012.

V skladu z 10. točko objave št. Ob -5280/12, v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 28. 12. 2012, je bil rok za oddajo ponudb do dne 14.01.2013 do 9.00. Odpiranje ponudb je bilo predvideno glede na 11. točko objave, dne 14.01.2013 ob 9.30 na naslovu Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

Koncedent objavlja podaljšanje roka za oddajo ponudb, in sicer je rok za oddajo ponudb do dne 01.02.2013 do 08.45.

Javno odpiranje ponudb bo dne 01.02.2013 ob 09.00 na naslovu Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.


Številka: 430-0045/2012-5
Divača, 10. 01. 2013


Župan
Drago BožacOdgovori 1

Odgovori 2