Pojasnilo glede zaposlenih izvajalcev za JAVNI RAZPIS PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI DIVAČA

datum: 24.01.2013

kategorija: Razpisi

Občina Divača podaja pojasnitve glede zaposlenih izvajalcev NEPOSREDNE OSKRBE STORITVE »POMOČ NA DOMU« V OBČINI DIVAČA v zvezi z javnim razpisom za podelitev koncesije za izvajanje javne službe "Pomoč družini na domu" v Občini Divača z dne 4.1.2013

Koncedent, Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, je objavil »JAVNI RAZPIS PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI DIVAČA«, št. 430-0045/2012-4, št. objave Ob -5280/12, v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 28. 12. 2012.

Koncedent objavlja dodatne pojasnitve glede zaposlenih izvajalcev neposredne oskrbe storitve »Pomoč na domu« v občini Divača.

Neposredno oskrbo v občini Divača izvajata 2 osebi in sicer:

1. delavka:
izobrazba: veterinarski tehnik, V. stopnja izobrazbe; pridobljena NPK – socialna oskrbovalka;
delovna doba: 19 let, 10 mesecev, 10 dni (stanje na dan 31. 12. 2012);
delovno razmerje s sedanjem izvajalcem storitve »Pomoč na domu« (Dom upokojencev Sežana): sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

2. delavka:
izobrazba: gimnazijski maturant, V. stopnja izobrazbe; pridobljena NPK – socialna oskrbovalka;
delovna doba: 24 let, 1 mesec, 3 dni (stanje na dan 31. 12. 2012);
delovno razmerje s sedanjem izvajalcem storitve »Pomoč na domu« (Dom upokojencev Sežana): sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Obe delavki sta v Domu upokojencev Sežana zaposleni od 1. 2. 2002 kot socialni oskrbovalki v službi Pomoč na domu, poznata teren in stranke, pri katerih se izvaja storitev socialne oskrbe Pomoč družini na domu.


Župan Občine Divača
Drago Božac


Pojasnilo - celoten dokument