3. EX-TEMPORE STOJANA ZAFREDA

datum: 13.03.2013

kategorija: Razpisi

Občina Divača in Foto klub Žarek Sežana v počastitev občinskega praznika razpisujeta FOTOGRAFSKI NATEČAJ »JUŽNA ŽELEZNICA NA DIVAŠKEM«

3. EX-TEMPORE STOJANA ZAFREDA

Z razstavo izbranih fotografij v Divači, Muzej filmskih igralcev Divača
Otvoritev razstave v četrtek, 4. julija 2013 ob 20:30 uri.


Divača nadaljuje z negovanjem spomina na likovnega ustvarjalca Stojana Zafreda. Letos na malo drugačen način.
Ob velikih spremembah, ki se bodo v Divači – železničarskem kraju, katerega del je bil tudi Stojan, odvijale v prihodnjih letih ob rekonstrukciji železniške postaje in mogoče tudi ob izgradnji drugega tira proge Divača - Koper, želimo na nosilce digitalnih zapisov ujeti številne utrinke, slike, sence,… tehnične dediščine, ki jo premore železnica, ki kot aorta napaja naš kraj.
Projekt predvidene rekonstrukcije železniške postaje Divača se močno zajeda v dobrih 150 let staro industrijsko dediščino Južne železnice 577 kilometrov dolge dvotirne železniške proge med Dunajem in Trstom, ki je leta 1857 povezala prestolnico Habsburške monarhije z Jadranskim morjem - Trstom, katere del je speljan tudi po naši občini.
Žal bo del tega mozaika tirnih naprav, mostov, viaduktov, predorov, nasipov, zaščitnih zidov, postajnih poslopij, skladišč, remiz, čuvajnic, vodnih zajetij, rezervoarjev, črpališč in drugih naprav, nujno potrebnih za funkcioniranje te transportne megastrukture, morda za vedno izginil.

Namen 3.Ex tempora Stojana Zafreda je ohranjanje spomina na ta čudoviti spomenik tehnične dediščine – če ne v naravi, pa vsaj v fotografiji.


Zato Občina Divača in Foto klub Žarek Sežana
v počastitev občinskega praznika razpisujeta

FOTOGRAFSKI NATEČAJ »JUŽNA ŽELEZNICA NA DIVAŠKEM«


Pogoji sodelovanja:

Sodelujejo lahko amaterski in profesionalni fotografi iz Slovenije in iz zamejstva.

Natečaj ima dve enakovredni temi:

A – ŽELEZNIŠKA POSTAJA DIVAČA
fotografije povzemajo železniško infrastrukturo celotnega železniškega vozlišča Divača

B – JUŽNA ŽELEZNICA NA KRASU
fotografije prikazujejo železniško progo in infrastrukturo med železniškima postajama Pivka in Nabrežina.


• Avtor lahko na natečaj odda samo digitalne fotografije, ki morajo biti v jpg formatu visoke resolucije. Fotografije so lahko barvne ali črno-bele. Daljša stranica vsake fotografije naj ne meri manj kot 2000px.

• slike, posnete s telefoni, ki ne izpolnjujejo zahtev razpisa po kvaliteti, ne bomo mogli upoštevati

• Dodatna obdelava fotografij je dovoljena, a izvedeni so lahko le popravki, ki ne spreminjajo vsebine fotografije. Korekcija svetlobe, barve in izreza je dovoljena, spreminjanje ali odvzemanje posameznih objektov na fotografijah ni dovoljeno.

Označba datoteke
Priimek_Ime_tema_zaporedna številka_naslov fotografije

Prijavnica: Avtor izpolni priloženo prijavnico in jo priloži e-mailu ali pošiljki.

PRIJAVNICA

Pošiljanje del: Fotografije sprejemamo do 15.06.2013 (poštni žig) na naslov FK Žarek Sežana, Bazoviška 9, 6210 Sežana, nosilci fotografij bodo po končani razstavi komisijsko uničeni. V primeru poštne dostave, mora biti le-ta brez obveznosti

Žirija: Vsa prispela dela, ki bodo zadoščala razpisu, bo ocenjevala žirija, sestavljena iz priznanih slovenskih fotografov in predstavnika Občine Divača

Nagrade: Praktične nagrade in priznanja za prvo, drugo in tretje mesto v obeh temah prispeva Občina Divača. Žirija lahko podeli tudi posebno nagrado za kolekcijo.

Objavljanje: Udeleženci natečaja soglašajo, da prireditelji njihova sprejeta dela razstavijo, objavijo ali kopirajo za potrebe natečaja ali publikacij.

Katalog razstave bo zgoščenka z vsemi sprejetimi deli in podatki o razstavi,

Avtorstvo: Avtorske pravice ostanejo pošiljateljem. Avtor zagotavlja, da so fotografije njegovo avtorsko delo.

Zagotovila: Prireditelj sprejema obveznost, da bo z deli ravnal skrbno, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med transportom.

Koledar natečaja in razstave:
- do 15. junija 2013 sprejem del
- do 20. junija 2013 žiriranje
- 04.julija 2013 svečana otvoritev razstave ob prazniku Občine DIVAČA


• S podpisom prijavnice avtor soglaša z razpisnimi pogoji. Avtorji se strinjajo, da jih organizator v zvezi z natečajem obvešča po e-mailu.

odločitve žirije so dokončne.


Občina Divača in Foto klub Žarek Sežana

Celoten razpis s prijavnico