Povabilo k oddaji predlogov za poimenovanje novih ulic v naselju Divača

datum: 13.03.2013

kategorija: Razpisi

Že kar nekaj časa smo priča novogradnjam stanovanjskih hiš, ki se izvajajo v naselju Divača. Skladno s povečevanjem naselja so se pojavile tudi potrebe po poimenovanju nekaterih novih ulic. Občina Divača je tako pred začetkom postopka za njihovo poimenovanje.

Na osnovi Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Uradni list RS, št. 25/08) in Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) ter Pravilnika o pogojih in načinu določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice (Uradni list RS, št. 78/08) je potrebno ulici določiti ime.

Ime ulice se določi po zemljepisnem imenu, imenu dogodka ali datumu, povezanem z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali po kulturnem izročilu. Ime ulice se lahko določi po umrli osebi v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Poleg imena iz prejšnjega odstavka lahko ime ulice vsebuje tudi oznako "ulica, cesta, pot, trg, ploščad, naselje" in podobno.
V istem naselju ne smeta biti dve ulici z istim imenom niti ne smeta biti dve ulici z istim delom imena in različno oznako iz prejšnjega odstavka. Ime ulice mora biti v slovenskem jeziku.

Vzpostavitev uličnega sistema in ime ulice ter spremembe uličnega sistema oziroma imen ulic se določi z odlokom občine, v kateri je ulični sistem vzpostavljen oziroma v kateri ulica leži.

Pred določitvijo imena ulice oziroma pred preimenovanjem ulice ali dela ulice je potrebno v ulici oziroma delu ulice, ki se ji spreminja ime, opraviti predhodno posvetovanje o ustreznosti predlaganega imena ulice.

Občina Divača zato naproša občane za pobude in predloge za imenovanje ulic.

Občina ima v načrtu poimenovati tri nove ulice v podaljšku soseske SI9, zato vas vabimo, da podate predloge za poimenovanje omenjenih ulic.

Predloge z utemeljitvijo lahko oddate v elektronski obliki na e-naslov: obcina@divaca.si ali pa v pisni obliki na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača s pripisom »predlog poimenovanja ulic v naselju Divača«, in sicer do 31.3.2013.

Nove ulice v podaljšku soseske SI9

ULICA1

ULICA2


Celoten poziv