Objava delovnih mest - interni natečaj - Višji svetovalec za finance

datum: 26.04.2013

kategorija: Natečaji

INTERNI NATEČAJ za prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC ZA FINANCE (m/ž)

Občina Divača objavlja na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–UPB-3, 65/08-ZJU-D, 69/08 in 40/12 – ZUJF) interni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:

VIŠJI SVETOVALEC ZA FINANCE (m/ž)


Delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.

Javni uslužbenci, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom v organu državne uprave ali drugem organu, ki je po sporazumu z Vlado RS vstopil v interni trg dela ter morajo biti imenovani v uradniški naziv.


Celotno besedilo razpisa


Datum objave: 26.4.2013

Rok za prijavo: 8 dni (do 6.5.2013)