Javno naročilo za energetsko sanacijo OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

datum: 30.04.2013

kategorija: Razpisi

Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del v sklopu energetske sanacije objekta OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Povezava na portal javnih naročil: JN5084/2013

Projektna dokumentacija:

 • vodilna mapa


 • načrt gradbenih konstrukcij-2faza:

 • 3.0_ES OŠ-Divača_tekst_PZI_2.faza
  3.1_ES OŠ-pritličje
  3.2_ES OŠ-nadstropje
  3.2_ES OŠ-situacija_peskolovi
  3.3_ES OŠ-streha_konstrukcija
  3.4_ES OŠ-streha
  3.5_ES OŠ-fasade
  3.6_ES OŠ-prerezi_detajli
  3.7_ES OŠ-prerezi_fasade
  3.8_ES OŠ-prerezi_detajli_telovadnica
  3.9_ES OŠ-situacija_peskolovi
  3.10.1_ES OŠ-ES OS shema TD1
  3.10.2_ES OŠ-ES OS shema TD2
  3.10.3_ES OŠ-ES OS shema TD3
  3.10.4_ES OŠ-ES OS sheme VS

 • načrt elekt. inštalacij-2faza:

 • tabela sanacije razsvetljave (neupravičeni stroški)
  risba 1 (neupravičeni stroški)
  risba 1 (upravičeni stroški)
  risba 2 (neupravičeni stroški)
  risba 2 (upravičeni stroški)
  risba 3 (neupravičeni stroški)
  risba 3.1 (upravičeni stroški)
  risba 3.2 (upravičeni stroški)
  risba 4 (neupravičeni stroški)
  tehnično poročilo

 • strojne inštalacije-2.faza:

 • TP strojne inštalacije_klima PZI

  5.5.1 situacija
  5.5.2 delni tloris pritličja1_prezračevanje
  5.5.3 delni tloris pritličja2_prezračevanje
  5.5.4 prerez učilnice_prezračevanje
  5.5.5 tloris kotlarne
  5.5.6 shema kotlarne
  5.5.7 tloris kontejnerske kotlarne_gradbena dela
  5.5.8 detajl vkopa toplovoda
  5.5.9 detajl vstopa toplovoda v objekt
  5.5.10 detajl pritrditve toplovoda v jašku
  5.5.10 tloris telovadnice_talno ogrevanje
  5.5.11 tloris telovadnice_przračevanje
  5.5.12 severna fasada telovadnice_prezračevanje

  elaborat gradbene fizike_obstoječe
  elaborat gradbene fizike_sanirano


  Razpisna dokumentacija:

  Razpisna dokumentacija
  Okvirna dinamika realizacije
  Kalkulativni elementi
  Popisi za ponudnike_30.04.2013
  popis za ponudnike_09.05.2013