Javni razpis za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča

datum: 20.05.2013

kategorija: Razpisi

Javni razpis za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča - parc. št. 2639/13 k.o. Dolenja vas