LAŽE - VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

datum: 01.07.2013

kategorija: Razpisi

Na podlagi 7. člen Pravilnika o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Divača (Uradni list RS 75/10), objavlja Komisija za vračanje sredstev v telekomunikacijsko omrežje Občine Divača

DOKONČNI SEZNAM FIZIČNIH OSEB, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci KS SENOŽEČE- vas Laže v letu 1979

Seznam