JAVNI RAZPIS ZA LETO 2013 ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH DEJAVNOSTI

datum: 19.07.2013

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA LETO 2013 ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE, SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA, SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS št. 77/07- UPB1, 65/07 - Odl. US, 56/08, 4/10, 100/11 - Odl. US), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2013 (Uradni list RS št. 32/13), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13) , Letnega programa kulture v občini Divača za leto 2013, Občina Divača objavlja


JAVNI RAZPIS ZA LETO 2013 ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE, SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KULTURNIH PRIREDITEV V OBČINI DIVAČA, SOFINANCIRANJE NAKUPA OPREME ZA POTREBE DELOVANJA LJUBITELJSKIH DRUŠTEV, KI V OBČINI DIVAČA DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE


Besedilo javnega razpisa(Uradni list RS, št. 60/13)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Navodila
Izjava
Obrazec "kulturne prireditve - javni zavodi
Obrazec "kulturne prireditve - društva izven občine Divača
Obrazec "skupni - društva v občini divača

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12),
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, 56/13)