JAVNI RAZPIS ZA LETO 2013 ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

datum: 19.07.2013

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2013

Na podlagi Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS), (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 popr.), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o poračunu občine Divača za leto 2013 (Uradni list RS št. 32/13), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Divača (UPB1 - uradno prečiščeno besedilo 1, (Uradni list RS, št. 57/12) (v nadaljevanju: Odlok), Letnega programa športa v občini Divača za leto 2013 (sprejet na 20. seji OS občine Divača, dne 12. 6. 2013) , Občina Divača objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA - ZA LETO 2013

Besedilo javnega razpisa (Uradni list RS, št. 60/2013)

Razpisna dokumentacija

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1) (Uradni list RS, št. 57/2012)