PRIJAVA ŠKODE ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2013

datum: 17.09.2013

kategorija: Razpisi

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2013

Oškodovance na OBMOČJU OBČINE DIVAČA pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v kmetijstvu zaradi posledic suše 2013.

Prijavo na podpisanem obrazcu morajo oškodovanci oddati v sprejemni pisarni občine - osebno ali po pošti, najkasneje do petka, dne 27.09.2013.

Obrazci za prijavo škode in seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda so objavljeni na internetni strani občine Divača, na naslovu http://www.divaca.si .

Nepravočasnih in nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.


Župan Občine Divača
Drago Božac


Poziv

Obrazec 2

Tabela prizadetih poljščin